W imię Tory. Żydzi przeciwko syjonizmowi

W imię Tory. Żydzi przeciwko syjonizmowi

Cena: 26.00 zł
Pozycja dostępna w promocyjnej cenie w wersji elektronicznej [EPUB|MOBI lub PDF]
Autor: Rabkin Yakov

Tytuł oryginalny: Au nom de la Torah: une histoire de l’oposition juive au sionisme
Tłumaczenie: Łukasz Brzeziński

Wydanie: Warszawa 2007
Ilość stron: 313
Rozmiar: 165x235 [mm]
ISBN: 978-83-89899-83-5
Dostępność: W magazynie

Patronat: Żydowski Instytut Historyczny

Zadaniem tej książki jest zaprezentowanie czytelnikowi historii oporu przeciwko "nieubłaganemu i wszechogarniającemu" zagrożeniu syjonizmu, oporu, którego konceptualne podłoże niewiele się zmieniło przez ostatnie 120 lat. Książka ta rzuca światło na żywotną, upartą postawę, którą zwolennicy syjonizmu postrzegają z kolei jako świętokradztwo. Wśród krytyków syjonizmu, z którymi spotykamy się na kartach książki, są nie tylko Żydzi noszący czarne płaszcze. Zaliczają się do nich wszyscy, którzy opierają swój sprzeciw na argumentach o charakterze judaistycznym: chasydzi i mitnagdim, Żydzi reformowani i konserwatywni, Żydzi z Izraela i diaspory, a nawet przedstawiciele nurtu narodowo-religijnego, którzy zakwestionowali własne syjonistyczne przekoniania.

Książka Y. Rabkina, opublikowana już w wielu językach, a obecnie wydawana po polsku, na pewno zaciekawi polskiego czytelnika. Polska była bowiem zarówno miejscem powstania, jak i rozwoju syjonizmu, który później został przeszczepiony do Palestyny i Izraela. Praca napisano w sposób jasny i kompetentny jest jak najbardziej aktualna.

/profesor Szewach Weiss, ambasador Izraela w Polsce/

Żydowski antysyjonizm? Czy to nie sprzeczność? A jednak. Książka obala mit państwa Izrael jako monolitu ideologicznego, etnicznego i narodowego oraz odkrywa nadal bardzo mało znane aspekty życia polityczno-społecznego w Izraelu, rzucając nowe światło na tło konfliktu palestyńsko-izraelskiego.

/profesor Piotr Balcerowicz, Uniwersytet Warszawski/

Prof. Yakov Rabkin opisuje ponad stuletni proces preparowania przez syjonistów żydowskiej mitologii politycznej. Pokazuje, jak stare religijne pojęcia zostały wykorzystane do stworzenia nowego świeckiego języka siły i dominacji. Jak historia pisana na nowo i wybiórcza archeologia pamięci stały się instrumentem mistyfikacji. Praca prof. Rabkina podważa pewien popularny mit wygodny zarówno dla proamerykańskich liberałów jak i niechętnych Żydom konserwatywnych katolików - mit jakoby polityka Państwa Izrael, zwłaszcza zaś polityka wobec Palestyńczyków, cieszyła się bezwarunkowym poparciem wszystkich żydowskich środowisk na świecie.

/dr hab. Włodzimierz Ługowski IFIS PAN/

Książka prof. Y. Rabkina opisuje ostatnią, i dotąd najbardziej dramatyczną fazę konfliktu, jakie rozdzierał żydostwo niemal od zarania dziejów, konfliktu między dwoma zasadami leżącymi u jego podstawy: religijną zasadą przymierza i świecką w istocie zasadą plemiennej przynależności. Chodzi o istotę żydowskiej tożsamości: co w byciu Żydem decydujące, przynależność do narodu żydowskiego czy też udział w przymierzu, jakie naród ten zawarł z Bogiem i przestrzeganie religijnego prawa, które ze strony ludzkiej jest tego przymierza warunkiem. Syjonizm – czyli projekt stworzenia nowej, świeckiej tożsamości żydowskiej i nowej formuły narodowego bytu opartej nie na religijnej tradycji ale takich samych politycznych fundamentach jak inne powstające państwa narodowe - był ciosem w samo jądro dawnej żydowskiej tożsamości i musiał spotkać się z oporem ze strony reprezentantów tej tradycji. Rabkin pokazuje, że opór ten, choć marginalizowany w publicznym dyskursie trwa a sam spór o żydowską tożsamość daleki jest od rozstrzygnięcia, podobnie jak przyszłość samego Izraela.

/dr hab. Jan Doktór, Żydowski Instytut Historyczny/

Warszawa 2007

O autorze

Przedmowa do polskiego wydania

Wstęp

Prolog 

Rozdział 1. 
Orientacje
Sekularyzacja i asymilacja
Historia jako pole bitwy
Antysyjoniści i niesyjoniści

Rozdział 2. 
Nowa tożsamość
Od mesjanizmu do nacjonalizmu
Narodziny Żyda świeckiego
Niepełna przemiana
Żyd, Hebrajczyk, Izraelczyk
Współczesny język hebrajski a świecka tożsamość

Rozdział 3. 
Ziemia Izraela: wygnanie i powrót
Grzech a wygnanie
Mesjańska przestroga
Myśl syjonistyczna
Przedsięwzięcie syjonistyczne

Rozdział 4. 
Użycie siły
Zakodowany pacyfi zm
Żydzi Rosji: frustracja i przemoc
Duma i samoobrona
Ambiwalentny nacjonalizm
Zwycięstwa Izraela
Korzenie terroryzmu

Rozdział 5. 
Współpraca i jej granice
Opór wobec syjonizmu w Ziemi Świętej
Odrzucenie syjonizmu w diasporze
Stosunki z państwem
Państwo a judaizm

Rozdział 6. 
Syjonizm, szoah i Państwo Izrael
Katastrofa i jej przyczyny
Syjoniści a szoa
Cudowne odrodzenie czy bezustanna destrukcja?

Rozdział 7. 
Proroctwa zagłady i strategie przetrwania
Państwo Izrael w żydowskiej ciągłości
Debata publiczna i jej granice
Obietnica czy groźba?
Epilog

Podziękowania
Indeks
Słownik
Noty biografi czne
Bibliografia

Wstęp

Dość znaczna liczba ludzi w dziewiętnastowiecznej Europie wyznawała religię, reprezentując jednocześnie i laicki światopogląd. Inni opowiedzieli się za laicyzmem au lieu religii. Skutkiem tej „świeckiej religii” stał się nacjonalizm, będący przyczyną największych katastrof XX wieku. 
Niniejsza praca z pewnością zintensyfikuje debatę na temat nacjonalizmu w moim kraju, Izraelu. Autor stawia pytania na temat mitu, który głosi, że Izrael chroni Żydów na całym świecie oraz że z natury rzeczy jest ich ojczyzną. Książka niniejsza słusznie stwierdza, że mit ten ma charakter antyżydowski. Większość Izraelczyków myli ten mit z syjonizmem i jest zdania, że możemy zyskać niepodległość jedynie wtedy, gdy zgromadzą się tam wszyscy Żydzi diaspory. Żydzi muszą zatem zadecydować, czy interesy Izraela nie kłócą się lub nie stoją w sprzeczności z ich własnymi. Jednakże kwestia ta stanowi tabu w kontekście dzisiejszej ideologii syjonistycznej, która uznaje antysemityzm za zjawisko nieuniknione, a Izrael za jedyne miejsce, w którym Żydzi mogą być bezpieczni. Pogląd ten jest w zasadzie antydemokratyczny: odmawia on a priori jakiejkolwiek wartości emancypacji Żydów we współczesnym świecie. 
Z drugiej zaś strony, mit ten dał początek ideologii, która oczekuje od Żydów wspierania Izraela, często kosztem interesów narodowych krajów, w których żyją. Większość przywódców w diasporze nie ma do zaproponowania nic lepszego, jak tylko wyświechtane motto „słusznie czy niesłusznie – jest to mój kraj”. Kolejne rządy Izraela postępują tak, jakby przewodziły społeczności zamkniętej wciąż w murach getta. Nie zważają one na interesy nie-żydowskich obywateli Izraela, co sprawia, że mamy do czynienia z niekończącym się stanem wojny, ponieważ getto wyposażone w potężną armię stanowi wielkie zagrożenie. 
Książka niniejsza pokazuje, dlaczego jest tak ważne, aby pozbyć się tego mitu, który nie pozwala wielu ludziom, między innymi wielu izraelskim Żydom, na pogodzenie się z autentyzmem judaistycznego antysyjonizmu, a zwłaszcza z jego wiernością żydowskiej tradycji. Uznanie zasadności religijnego antysyjonizmu jest niezbędne dla przeprowadzenia uczciwej debaty na temat Izraela i syjonizmu, która jest hamowana, ponieważ syjoniści, zarówno żydowscy, jak i chrześcijańscy, odmawiają antysyjonizmowi wszelkich praw.
Jest aż nazbyt widoczne, że oparta na Torze opozycja wobec syjonizmu musi zostać lepiej poznana; w innym wypadku kult świętej krowy syjonizmu umocni się. Kult ten zakłada centralną pozycję Izraela w życiu żydowskim oraz prawo rządu Izraela do wypowiadania się w imieniu wszystkich Żydów. Kult ten odmawia także Żydom diaspory prawa do jakiejkolwiek krytyki Izraela, bez względu na to, jaka w danym momencie jest jego polityka. Obecnie syjoniści twierdzą, że wszelka opozycja wobec syjonizmu to antysemityzm, a twierdzenie to powoduje poważne konsekwencje dla Żydów na całym świecie, włączając tych, którzy mieszkają w Izraelu. Skandalicznym jest odmawianie prawa do krytyki oficjalnego stanowiska Izraela, niniejsza książka jasno to podkreśla. 
Intelektualnie ważkim jest precyzyjny sposób rozumowania, rozróżnianie pojęć. Jego praktyczne znaczenie może być mniej oczywiste. Właśnie tu zaczyna się praktyczna przydatność tej książki. Powołuje się ona na mało znane fakty historyczne, aby jasno rozróżnić pomiędzy pojęciami: syjonizm i judaizm, Izrael jako państwo, jako kraj, jako terytorium i jako Ziemia Święta; Żydzi (izraelscy i inni), Izraelczycy (Żydzi i nieżydzi), syjoniści (Żydzi i chrześcijanie) oraz antysyjoniści (znów Żydzi i chrześcijanie). Przykładowo, gdy nazywa się Izrael „państwem żydowskim” powoduje to rzeczywiste i niebezpieczne pomieszanie pojęć wiary i narodowości. 
Nie trzeba być religijnym aby zaprotestować przeciwko wykorzystywaniu przez Izrael pojęć religijnych. Nie jestem religijny, ani też nie identyfikuję się z obecną modą na wynajdywanie win w syjonizmie i jego historii. Lecz jako izraelski patriota i filozof uznaję za konieczne zaprosić judaistyczny antysyjonizm do nieuniknionej debaty na temat przeszłości, teraźniejszości i przyszłości Izraela. 

Joseph Agassi
profesor filozofii
Uniwersytetu w Tel Awiwie
członek Royal Society of Canada

Napisz opinię

Imię i nazwisko:


Opinia: Uwaga: HTML nie jest interpretowany!

Ocena: Zła           Dobra

Wpisz kod w polu poniżej:Projekt B2B współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.