Działanie i system świata

Działanie i system świata

Cena: 32.00 zł 25.00 zł
Autor: Montbrial Thierry de

Tytuł oryginalny: L’action et le système du monde
Tłumaczenie: Andrzej Szeptycki

Wydanie: Warszawa 2011
Ilość stron: 518
Rozmiar: 165x235 [mm]
ISBN: 978-83-61203-50-6
Dostępność: W magazynie

Dostępne opcje

* Wybierz oprawę:

„Działanie i system świata” wnosi całkowicie nową perspektywę do nauki o stosunkach międzynarodowych. Jest to książka o najważniejszych problemach międzynarodowych, wśród których warto wskazać na takie zagadnienia, jak zjawisko potęgi w nowej sytuacji międzynarodowej, źródła i sposoby rozwiązywania współczesnych konfliktów, adekwatność klasycznych teorii strategii i studiów strategicznych w okresie pozimnowojennym, związki ekonomii i polityki w stosunkach międzynarodowych oraz różne aspekty globalizacji.

Nowatorskie ujęcie i podstawowy walor tej pracy leży przede wszystkim w jej odczytaniu jako swoistego podręcznika prakseologii międzynarodowej, w której autor nie doszukuje się jednak instrukcji skutecznego działania, proponując w zamian europejską, racjonalistyczną, ale w humanistycznym znaczeniu, perspektywę; humanistyczną, czyli uwzględniającą szeroko rozumiany czynnik ludzki w procesach społecznych, także międzynarodowych.
Sposób, w jaki de Montbrial prowadzi swego czytelnika po tym quasi-podręczniku, jest w duchu von Clausewitza: teoria (nauka) nie jest po to, aby udzielać odpowiedzi na wszystkie możliwe pytania, lecz aby czynić polityka (podmiot działający) mądrym w sytuacji, w której musi on sam podejmować decyzje.
Prof. dr hab. Roman Kuźniar
 
Thierry de Montbrial jest założycielem i dyrektorem generalnym Institut Français des Relations Internationales. Emerytowany profesor Conservatoire national des arts et métiers, w latach 1974-1992 kierował katedrą ekonomii prestiżowej École polytechnique.  W 1973 roku stworzył Centre d’analyse et de prévision przy francuskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych i był jego pierwszym dyrektorem. Od 1992 roku jest członkiem Académie des sciences morales et politiques Instytutu Francji. W 2008 r. zorganizował pierwszą konferencję z cyklu World Policy Conference.

 

Przedmowa do wydania polskiego

Przedmowa do drugiego wydania

Przedmowa do pierwszego wydania

 

CZĘŚĆ PIERWSZA. TEORIA

I. Jednostki aktywne i problemy prakseologiczne

II. Potęga

Władza

Potencjał i potęga

Zasoby czyli składowe potęgi

Kapitał ludzki

Zasoby moralne w ujęciu ogólnym

Wizerunek

Zbiorowe emocje

Zasoby moralne i terytorium: geopolityka

Ziemia, praca i kapitał

Załącznik do rozdziału II. Równowaga potęg

III. Konflikty i ich rozwiązywanie

Jednostki aktywne i konflikty

Arbitraż, negocjacje, postępowanie, starcie

Zasadnicze i bezpośrednie przyczyny konfliktów

Kryzys

Starcie

Zakończenie wojny

IV. Koncepcja strategii

Dialektyka celów i środków

Strategia i prakseologia

Chwała

Zasoby i potęga

Cele wojskowe i polityczne

Poszerzenie zakresu strategii

Przedsiębiorca Schumpetera

Najważniejsze definicje i założenia strategii

Od strategii militarnej do strategii ekonomicznej

Decyzja i strategia

Państwo jako jednostka z arbitrem

Określenie celów i strategii

Jednostki bez arbitrów

Szczególny model strategii: odstraszanie

Załącznik do rozdziału IV. Teoria gier

V. Stabilność systemów jednostek aktywnych

VI. Teoria stosunków międzynarodowych

Pole stosunków międzynarodowych

Problemy definicyjne

Tożsamość i bezpieczeństwo

Funkcjonalizm i jego ograniczenia

Teorie i systemy

Teoria i przewidywanie

Teorie i modele

Systemy i struktury

Modelowanie i filozofia historii

VII. Przedmiot i istota nauk ekonomicznych

Definicja nauk ekonomicznych

Problemy definicyjne

Podstawowe problemy ekonomiczne każdego społeczeństwa

Metodologia nauk ekonomicznych

Czy ekonomia jest „nauką”? Czy jest przydatna?

Metodologia nauk ekonomicznych

Obiektywizm nauk ekonomicznych

Ekonomia – nauka moralna

Czy można głosić dowolną tezę i jej zaprzeczać?

Case study: teoria cen

CZĘŚĆ DRUGA. WYBRANE  ASPEKTY PRAKSEOLOGII

VIII. Spojrzenia na system międzynarodowy

Globalizacja, społeczeństwo obywatelskie i rządy

Nowa rewolucja naukowa i techniczna

Globalizacja

Społeczeństwo obywatelskie

Rządy

Koniec Historii?

Granice globalizacji

Transformacja państwa

Państwo pierwotne

Demokracja

Prawo

Wielkość i upadek Welfare State

Wydatki publiczne

Administracja państwowa

Podatki

Wybrane problemy międzynarodowe

Wzajemne powiązanie państw

Normy

Kwestia międzynarodowego bezpieczeństwa ekonomicznego

Jedność i tożsamość

System zachodni na przełomie wieku

Jedna uwaga na temat systemu międzynarodowego jako takiego

IX. Globalizacja, gospodarka rynkowa i bezrobocie

X. Ideologia, kultura i działanie

Ideologia, kultura, polityka

Ideologia i wojna

XI. Moralność i polityka

Racja stanu i dobro publiczne

Cena i godność

Kultura i cywilizacja: blaski i cienie

Zrelatywizować relatywizm

XII. Suwerenność państw i wspólnota międzynarodowa

Suwerenność państw i policja społeczności międzynarodowej

Spółka czy wspólnota międzynarodowa?

XIII. Inżynier i ekonomista

XIV. Strategia, przewidywanie i przypadek

Raz jeszcze o koncepcji strategii

Działanie przeciw temu, co nieprzewidziane

Prawdopodobieństwo subiektywne i decyzje

ZAŁĄCZNIKI

I. O zasadzie umiarkowania

II. Co to jest geografia polityczna?

III. O negocjacjach

Indeks nazwisk

Napisz opinię

Imię i nazwisko:


Opinia: Uwaga: HTML nie jest interpretowany!

Ocena: Zła           Dobra

Wpisz kod w polu poniżej:Projekt B2B współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.