Studia z dziejów i kultury ludów tureckich

Studia z dziejów i kultury ludów tureckich

Cena: 32.00 zł
Pozycja dostępna w promocyjnej cenie w wersji elektronicznej [EPUB|MOBI lub PDF]
Autor: Praca zbiorowa

Wydanie: Warszawa 2013
Ilość stron: 335
Rozmiar: 165x235 [mm]
ISBN: 978-83-63778-05-7
Dostępność: W magazynie

Publikowane w niniejszym tomie referaty były prezentowane podczas obrad I Krajowej Konferencji Turkologicznej w Poznaniu w 2007 roku i II Krajowej Konferencji Turkologicznej w Warszawie w 2008 roku.

Różnorodność tematów przedstawionych w czasie obu konferencji świadczy o bardzo szerokich zainteresowaniach naukowych polskich turkologów, zajmujących się nie tylko problematyką Republiki Tureckiej czy Imperium Osmańskiego, ale również różnymi zagadnieniami języka, literatury i kultury ludów tureckich zamieszkujących obszary Wschodniej Europy, Bałkanów, Kaukazu, Azji Środkowej i Wschodniej.

Jednym z celów publikowania materiałów konferencyjnych jest udostępnienie wiedzy i materiałów źródłowych badaczom innych specjalności, historykom, etnografom, polonistom, które będą pomocne w ich pracach badawczych.

 

Słowo wstępne

1. Gulayhan Aqtay Przesądy i zakazy w kulturze kazachskiej

2. Otgonsuch Cagaan Zapożyczenia ujgurskie w języku mongolskim

3. Danuta Chmielowska Problemy przekładu współczesnej prozy tureckiej

4. Danuta Chmielowska Tajemnice warsztatu artysty – Orhan Pamuk 

5. Dariusz Cichocki Współczesny język mieszkańców wsi Adampol––Polonezköy. Wpływ warunków geograficznych, społecznych

i socjolingwistycznych na kształtowanie się języka polskiego potomków emigrantów z XIX wieku

6. Andrzej Drozd Inskrypcje tatarskie z XVII w. na terytorium Litwy

7. Andrzej Drozd Szabla Gerejów z kolekcji w Podhorcach

8. Öztürk Emiroğlu Miejsce Małgorzaty Łabęckiej-Koecherowej w turkologii polskiej

9. Öztürk Emiroğlu II Konstytucja oraz osmański parlamentaryzm w prasie polskiej

10. Muhittin Ersungur Nazım Hikmet’in şiirlerinde sevgi

11. Marzena Godzińska Cem alewicki – obrzęd religijny, instytucja życia społecznego czy folkloryzm

12. Marzena Godzińska Turcja w Unii – rozterki antropologa 

13. Henryk Jankowski Czasowniki posiłkowe w językach turkijskich

14. Henryk Jankowski Polityka językowa w Kazachstanie a podstawy językowe ludności

15. Magdalena Jodłowska-Ebo Wybrane tendencje deformacyjne w tłumaczeniach powieści Orhana Pamuka na język polski 

16 Natalia Królikowska Sąd rady chańskiej w czasach Murata Gireja (1678–1683)

17. Piotr Kwiatkowski Tajga Ötükeńska w inskrypcjach Köl Tegina i Tonjukuka

18. Tadeusz Majda Karykatura w okresie rewolucji młododureckiej 1908 roku

19. Tadeusz Majda Wątek Yusuf u Züleyha Haliloğlu Alego

20. Piotr Nykiel Tulumbacılar – gdzie są strażacy z tamtych lat

21. Anna Parzymies Protobułgarskie zapożyczenia w językach słowiańskich oznaczające miejsca pobytu

22. Barbara Podolak Güreş – tradycyjne zapasy ludów tur kijskich

23. Ewa Siemieniec-Gołaś Świat fauny i flory w tureckich idiomach i przysłowiach na podstawie analizy źródłowej Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü

24. Kamila Stanek Jak się boją Turcy? Językowy obraz strachu w przysłowiach i frazeologizmach tureckich

25. Kamila Stanek Język i kultura w wybranych przysłowiach tureckich

26. Katarzyna Stefaniak-Rak Turcja w dobie europeizacji. Aspekt językowy, społeczny i kulturowy

27. Katarzyna Stefaniak-Rak Senniki tatarskie

28. Grażyna Zając Falaka – nieodzowny element wyposażenia szkoły osmańskiej XIX wieku w świetle autobiografii epoki 

29. Grażyna Zając „Servet-i Fünûn” – fenomen prasowy

30. Agnieszka Zastawna-Templin Perspektywy przemian na Cyprze

31. Fatih Yılmaz Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi: Jagiellonian Üniversitesi örneği (Teaching Turkish as a Foreign Language: Jagiellonian University Case)

32. Fatih Yılmaz Jagiellonian Üniversitesinde okuyan öğrencilerin yazılı ödevlerindeki dilbilğisi sorunlarının analizi (Analysis of Grammatical Errors in Jagiellonian University Students’ Written Homeworks) 

 

Napisz opinię

Imię i nazwisko:


Opinia: Uwaga: HTML nie jest interpretowany!

Ocena: Zła           Dobra

Wpisz kod w polu poniżej:Projekt B2B współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.