Muzułmanin, czyli kto? Materiały dydaktyczne dla nauczycieli i organizacji pozarządowych

Muzułmanin, czyli kto? Materiały dydaktyczne dla nauczycieli i organizacji pozarządowych

Opracowanie: Jagoda Grondecka, Oskar Handzel, Martyna Łukaszewska, Wojciech Mańczak, Natalia Siereda, Monika Wilga.

Coraz częściej słyszymy o islamie i muzułmanach. W debacie publicznej pojawiają się prawdy, półprawdy i wiele mitów. Nadszedł czas, by rzetelna wiedza trafiła do młodych ludzi, którzy w przyszłości kształtować będą postawy społeczne w naszym kraju. Dlatego też w ramach działań Uniwersytetu Warszawskiego – Inicjatywy dla otoczenia stworzyliśmy krótkie kompendium wiedzy na temat islamu i muzułmanów dla nauczycieli i przedstawicieli organizacji pozarządowych. Studenci Uniwersytetu Warszawskiego, którzy uczestniczyli w projekcie mają nadzieję, że opracowane przez nich materiały będą przydatne i pomocne w przekazywaniu rzetelnej wiedzy i zwalczaniu uprzedzeń.

Projekt B2B współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.