Zapowiedzi

  • Wybrane eseje | Liu Xiaobo
  • Podróż z wojownikami | Eve Curie
  • Lustro rzeczywistości. Proza literacka i historia Turcji XX wieku | Danuta Chmielowska
  • Niewiasty, bądźcie ostrożne! | Tadeusz Dołęga-Mostowicz
  • Dobre rządy | Pierre Rosanvallon
  • Żyć!| Yu Hua
  • Wielka rzeka, wielkie morze | Lung Yingtai
  • Chronicles of a Blood Merchant| Yu Hua
  • Społeczność arabska w Polsce. Stara i nowa diaspora| Mustafa Switat
  • Israel. A History | Anita Shapira
Projekt B2B współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Wartość projektu: 999 600,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 694 762,00 PLN