Recenzja "Chrestomatii monastycznych tekstów koptyjskich"


Wydana przez Wydawnictwo Akademckie DIALOG książka "Chrestomatia monastycznych tekstów koptyjskich" jest pozycją wyjątkową.

Zawiera mianowicie tłumaczenia z języka koptyjskiego (dialekt saidzki) kolekcji tak zwanych apoftegmatów. Apoftegmaty (powiedzenia) Ojców to literacka pozostałość  po po niezwykle dynamicznym zjawisku ruchu pustelniczego w IV i V wieku w starożytnym Egipcie, ale też  w Syrii, Palestynie i Azji Mniejszej.

Wtedy to "pustynia stała się miastem" a słowa i czyny wielkich Ojców Pustyni jak Arseniusz, Pojmen, Makary i inni, były przekazywane przez ich uczniów, a później spisywane i łączone w zbiory.

Po polsku mamy już tłumaczenia podstawowych kolekcji z języka greckiego i łacińskiego. Teraz po raz pierwszy otrzymujemy kolekcję koptyjską w

tłumaczeniu pani Profesor Albertyny Dembskiej. Są to teksty surowe, można powiedzieć literacko ubogie, ale równocześnie niesłychanie "gęste" znaczeniowo.

Każdy apoftegmat, a czasami to tylko jedno zdanie, kiedy indziej krótkie opowiadanie, jest właściwie samodzielnym traktatem duchowości człowieka. Zadziwia głębia psychologiczna tych tekstów świadcząca o głębokim zrozumieniu natury ludzkiej przez starożytnych mnichów, w większości przecież ludzi prostych i niewykształconych. Tom uzupełniają tłumaczenia koptyjskich fragmentów Reguły i dwóch homilii Apy Pachoma (Pachomiusza) - twórcy cenobityzmu,

czyli monastycyzmu klasztornego.

Książka ważna dla każdego kto interesuje się historią duchowości, ascezą, czy  historią monastycyzmu chrześcijańskiego. Dla zainteresowanych patrologią  szczególnie ciekawe będzie porównanie apoftegmatów greckich z ich koptyjskimi odpowiednikami,oraz możliwość zapoznania się ze specyficzną "teologią pustyni" jakże inną od traktatów Ojców Kościoła. Jednym słowem gorąco polecam

Wojciech Stawiszyński

Projekt B2B współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.