Recenzja książki D. de La Maisonneuve "Judaizm"


Kiedy dowiedziałem się kim jest autorka tej książki uśmiechnąłem się z politowaniem. Kiedy zobaczyłem tę książkę uśmiech mój zamienił się w nieco szyderczy grymas. Wydawało mi się, iż na 179 stronach niemożliwym jest przedstawienie, choćby w sposób najbardziej ogólny informacji o pierwszej z religii monoteistycznych. Fakt zaś, iż napisała te książkę zakonnica jeszcze bardziej zwiększył moje niedowierzanie. Jednak lektura pierwszych stron zmieniła ironię i niedowierzanie na podziw.  Mimowolnie przypomniała mi się anegdota o tym jak Roman Brandseatter chciał poznać zbiory biblioteki watykańskiej mając na to tylko trzy dni. Oprowadzający go kustosz powiedział, iż aby dobrze poznać zawartość biblioteki należy mieć albo trzy lata, albo trzy dni. Pierwsze dobre wrażenie jest tak samo cenne, jak długoletnie studia. Autorka książki musiała dobrze znać tą zasadę, gdyż pisząc małą objętościowo książkę zawarła tam najbardziej istotne informacje o judaizmie jako takim, zwyczajach  ortodoksyjnych Żydów, trudnej historii chrześcijańsko żydowskiej, żydowskich świętach, a także współczesności narodu żydowskiego.

Każdy z czytelników przeżyje mniejszy lub większy szok. Oto katolicka zakonnica przedstawia dzieje stosunków chrześcijańsko- żydowskich w sposób bezstronny. Przedstawia same fakty, nie próbując ich interpretacji. W ten sposób siostra de La Maisonneuve oskarża o  „definitywne zerwanie” a także wszystkie zbrodnie i niegodziwości jakie miały miejsce w historii chrześcijan. Z tym większym uznaniem Autorka wypowiada się o tych, którzy poświęcają swe siły, aby je naprawić- o zmarłym Janie Pawle II i Benedykcie XVI. Jakby tego było mało Autorka  wyraźnie krytykuje decyzje lokacji klasztoru karmelitanek na terenie dawnego obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Doprawdy lektura tej książki  może zmienić niejeden umysł. Szkoda, iż ukazała się w tak małym nakładzie.

http://fzp.net.pl/inne-propozycje/judaizm

Projekt B2B współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.