Konferencja "Kraje arabskie w zmieniającym się świecie"


Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji naukowej "Kraje arabskie w zmieniającym się świecie" organizowanej przez Instytutu Spraw Społecznych i Stosunków Międzynarodowych Akademii Finansów w Warszawie.  

Konferencja odbędzie się 12 maja 2011 r. w siedzibie Uczelni, przy ul. Elektronowej 10  w Warszawie, w godz. 10:00 – 15:00.

PROGRAM KONFERENCJI

  9:45 – 10:00   Rejestracja uczestników.

10:00 – 10:10 Otwarcie konferencji   - prof. nadz. dr  inż. Mirosław Zdanowski, Rektor AF.

Część I Przewodniczący obrad - prof. dr hab. Longin Pastusiak

10:10 – 10:30   Kraje arabskie i ich pozycja na arenie międzynarodowej - Ambasador Janusz Mrowiec

10:30 – 10:50 Perspektywa ewolucji społeczno politycznej i ideologicznej świata arabskiego  na początku XX w. - prof. dr hab. Marek Malinowski

10:50 – 11:10 Rola fundamentalizmu muzułmańskiego w krajach Afryki Północnej - prof. dr hab. Radosław Bania

11:10 – 11:30 Przerwa na kawę

Część II Przewodniczący obrad - Ambasador Janusz Mrowiec

11:30 – 11:50 Polityka USA w stosunku do świata islamu - prof. dr hab. Longin Pastusiak

11:50 – 12:10   Polityka UE w stosunku do krajów muzułmańskich - dr Beata Jagiełło

12:10 – 12:30   Rola UE w regionie Afryki Północnej - dr hab. Justyna Zając

12:30 – 12:40 Przerwa na kawę  

12:40 – 13:00         Polityka Izraela w stosunku do aktualnej sytuacji w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie - mgr Patrycja Sasnal

13:00 – 13:20 Polityka RP w stosunku do świata arabskiego - Ambasador Jan Natkański

13:20 – 13:40 Pozycja ekonomiczna krajów arabskich w gospodarce światowej  - Ambasador Krzysztof Płomiński

13:40 – 14:00         Bankowość islamska w kontekście globalnego systemu bankowości - dr Izabela Gontarek

14:00 – 14:50 Dyskusja.

14:50 – 15:00 Zamknięcie obrad.

Projekt B2B współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.