Etienne Balibar w Polsce


Serdecznie zapraszamy na spotkania z francuskim filozofem Etienne'em Balibarem, profesorem Uniwersytetu Paris X, autorem m.in "Trwogi mas". 

Pierwsze spotkanie odbędzie się już w najbliższy wtorek, 24 maja w Instytucie Francuskim, zaś kolejne 27 maja w starym budynku BUW.

Projekt B2B współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.