Thierry de Montbrial w Polsce


Wydawnictwo Akademickie Dialog ma zaszczyt zaprosić na dwa wyjątkowe wydarzenia z udziałem Profesora Thierry'ego de Montbriala, autora m.in. świeżo wydanej w Polsce, a w kręgach akademickich klasycznej już pozycji "Działanie i system świata".

Thierry de Montbrial jest założycielem i dyrektorem generalnym Institut français des relations internationales (IFRI). Emerytowany profesor Conservatoire national des arts et métiers, w latach 1974-1992 kierował katedrą ekonomii prestiżowej École polytechnique.  W 1973 r. stworzył Centre d’analyse et de prévision przy francuskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych i był jego pierwszym dyrektorem. Od 1992 roku jest członkiem Académie des sciences morales et politiques. W 2008 r. zorganizował pierwszą konferencję z cyklu World Policy Conference w Evian.

W ramach wizyty w Warszawie Thierry de Montbrial będzie gościem głównym organizowanej przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych oraz Ośrodek Kultury Francuskiej UW konferencji "Polityka zagraniczna Francji wobec Rosji", która odbędzie się 29 czerwca w sali konferencyjnej PISM (szczegóły na plakacie).

Z kolei 30 czerwca T. de Montbrial będzie gościem honorowym konferencji "Solidarność europejska wobec arabskiej wiosny ludów", która odbędzie się w sali konferencyjnej "Polityki" (szczegóły poniżej).

Serdecznie zapraszamy!

   

   


Projekt B2B współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.