III Zjazd Geopolityków Polskich we Wrocławiu


W imieniu Instytutu Geopolityki Wydawnictwo Akademickie Dialog serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w 3. Zjeździe Geopolityków Polskich, który odbędzie się w dniach 21-22 października 2010 r. we Wrocławiu.
Konferencja będzie miała charakter ogólnopolski, a udział w niej jest bezpłatny.
Planowane obszary badawcze obejmują: historię geopolityki, metodologię geopolityki, geopolitykę dzisiaj, geopolitykę polską, geostrategię, geokulturę i geocywilizację.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
http://www.geopolityka.org.pl/index.php?lang=pl

Projekt B2B współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.