II Konwencja na Rzecz Dialogu Międzyreligijnego


Wydawnictwo Akademickie Dialog jest zaszczycone mogąc poinformować, iż objęło patronat nad odbywającą się w dniach 12-13 października we Wrocławiu II Konwencją na Rzecz Dialogu Międzyreligijnego. Zamiarem organizatorów tego wydarzenia jest inspirowanie i umacnianie dialogu między reprezentantami trzech religii monoteistycznych - judaizmu, chrześcijaństwa oraz islamu. Jak sami piszą: "Chcielibyśmy zastanowić się nad możliwością długofalowych, wspólnych działań w duchu tolerancji i wzajemnego zrozumienia. W szczególności interesuje nas namysł nad postawą, którą wrocławski teolog i męczennik, Dietrich Bonhoeffer określa mianem „bycia dla innych”. Stąd też temat i idea przewodnia bieżącej edycji Konwencji: „Być dla innych. Obraz bliźniego a obraz Boga w różnych tradycjach religijnych”. Chcielibyśmy, aby – niezależnie od wyznania – nasze wspólne wartości mogły przełożyć się na wspólnie podejmowane przedsięwzięcia na rzecz bliźnich."
Więcej informacji na temat Konwencji znajdą Państwo na poniższej stronie internetowej: http://www.konwencja.wroclaw.pl/

Projekt B2B współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.