Nagroda im. prof. Jerzego Skowronka za "Historię Imperium Osmańskiego i Republiki Tureckiej"


Z dumą informujemy, że Jury Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka przyznało nam wyróżnienie za dwutomowe wydanie "Historii Imperium Osmańskiego i Republiki Tureckiej" autorstwa Stanforda J. Shawa i Ezel Kural Shaw, w tłumaczeniu Bartłomieja Świetlika, z przedmową do wydania polskiego i redakcją naukową prof. Tadeusza Majdy.

Wszystkim, którzy pracowali przy tej wyjątkowej publikacji serdecznie gratulujemy i dziękujemy.

Projekt B2B współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.