Studia i debaty

Pokaż:
Sortuj według:
Historia badań źródeł Dniestru
"Historia badań źródeł Dniestru. Od Herodota do dzisiejszych badań geografów warszawskich i lwowskic..
Nakład wyczerpany
Projekt B2B współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.