Sztuka i architektura islamu 650-1250

Sztuka i architektura islamu 650-1250

Cena: Nakład wyczerpany
Autor: Ettinghausen Richard , Grabar Oleg, Jenkins-Madina Merilyn

Tytuł oryginalny: Islamic Art and Architecture 650-1250
Tłumaczenie: Jolanta Kozłowska, Ivonna Nowicka, Katarzyna Pachniak

Wydanie: Warszawa 2007
Ilość stron: 347
Rozmiar: 215x285 [mm]
ISBN: 978-83-89899-87-3
Dostępność: Nakład wyczerpany

Bogato ilustrowana i doskonale udokumentowana książka stanowi omówienie sztuki i architektury islamu od VII do połowy XIII wieku. W tej epoce w kulturze muzułmańskiej kształtowały się nowe prądy artystyczne, które rozwijały się przez całe średniowiecze na rozległym obszarze, obejmującym ziemie od Atlantyku po Indie. W prezentacji tych nurtów autorzy uwzględnili najnowsze wyniki badań. Opisali rozwój licznych regionalnych ośrodków sztuki w Hiszpanii arabskiej, Afryce Północnej, Egipcie, Wielkiej Syrii, Anatolii, Iraku, Arabii i Jemenie oraz w zachodnich i północno-wschodnich prowincjach Iranu.
Sztuka na terenach zdominowanych przez islam i władzę muzułmańską została przedstawiona w układzie chronologicznym.
Sześć wieków jej dziejów podzielono na dwa większe okresy: wczesny islam (mniej więcej lata 650-1000) i średniowieczny islam (mniej więcej lata 1000-1250). W prologu do każdej części autorzy zamieścili szkicowe opracowanie tła historycznego i kulturowego epoki. W poszczególnych rozdziałach omówili takie dziedziny, jak architektura i dekoracja architektoniczna, sztuka rękodzieła i sztuka książki. Ostatni rozdział poświęcony został wpływom sztuki islamu na kulturę niemuzułmańską.
Zaprezentowaną wiedzę o dokonaniach artystycznych uzupełniają studia w dziedzinie kaligrafii arabskiej, historii, religii, literatury i filozofii świata muzułmańskiego.

Richard Ettinghausen (zm. 1979) był profesorem historii sztuki islamu w Institute of Fine Arts w New York University oraz prezesem komitetu doradców do spraw sztuki islamu w Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku.

Oleg Grabar pełni obecnie funkcję profesora honorowego School of Historical Studies w Institute for Advanced Study w Princeton oraz profesora honorowego w dziedzinie sztuki islamu przy Fundacji Agi Khana na Harvard University.

Marilyn Jenkins-Madina jest kustoszem-badaczem w zakresie sztuki islamu w Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku.

Patronat: Instytut Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego

Warszawa 2007

Przedmowa do drugiego wydania (przełożyła Jolanta Kozłowska)
Przedmowa do pierwszego wydania (przełożyła Jolanta Kozłowska)
Tablica chronologiczna głównych dynastii (przełożyła Jolanta Kozłowska)

WSTĘP
Rozdział I. Powstanie islamu i klimat artystyczny epoki (przełożyła Jolanta Kozłowska)

CZĘŚĆ PIERWSZA
Sztuka i architektura wczesnego islamu (około 650 – około 1000) 
Prolog
Historyczny i kulturowy kontekst (przełożyła Jolanta Kozłowska)

Rozdział II. Centralne ziemie islamu (przełożyła Jolanta Kozłowska)
Architektura i dekoracja architektoniczna
Sztuka rękodzieła 
Sztuka książki
Wnioski 

Rozdział III. Zachodnie ziemie islamu (przełożyła Jolanta Kozłowska)
Architektura i dekoracja architektoniczna 
Sztuka rękodzieła 
Sztuka książki 
Wnioski 

Rozdział IV. Wschodnie ziemie islamu (przełożyła Ivonna Nowicka)
Architektura i dekoracja architektoniczna 
Sztuka rękodzieła 
Sztuka książki 
Wnioski 

CZĘŚĆ DRUGA
Średniowieczna sztuka i architektura islamu (około 1000–1250)

Prolog 
Tło historyczno-kulturowe (przełożyła Ivonna Nowicka)

Rozdział V. Wschodnie ziemie islamu (przełożyła Ivonna Nowicka)
Architektura i dekoracja architektoniczna 
Sztuka rękodzieła 
Sztuka książki
Wnioski 

Rozdział VI. Centralne ziemie islamu 
1. Fatymidzi w Egipcie, Palestynie i Syrii (przełożyła Jolanta Kozłowska)
Architektura i dekoracja architektoniczna 
Sztuka rękodzieła 
Sztuka książki 
Wnioski 
2. Seldżucy, Artukidzi, Zankidzi i Ajjubidzi w Al-Iraku
Anatolii, Syrii, Palestynie i Egipcie (przełożyła Katarzyna Pachniak)
Architektura i dekoracja architektoniczna 
Sztuka rękodzieła 
Sztuka książki 
Wnioski 

Rozdział VII. Zachodnie ziemie islamu (przełożyła Jolanta Kozłowska)
Architektura i dekoracja architektoniczna 
Sztuka rękodzieła 
Sztuka książki 
Wnioski 

PODSUMOWANIE
Wpływy sztuki islamu

Rozdział VIII. Sztuka muzułmańska i niemuzułmanie (przełożyła Katarzyna Pachniak)

Przypisy
Bibliografia
Ważniejsze skróty użyte w przypisach i bibliografii
Glosariusz
Indeks wybranych nazw osobowych, geograficznych i pojęć

Napisz opinię

Imię i nazwisko:


Opinia: Uwaga: HTML nie jest interpretowany!

Ocena: Zła           Dobra

Wpisz kod w polu poniżej:Projekt B2B współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.