Kultura żywienia dawnych i współczesnych Asyryjczyków

Kultura żywienia dawnych i współczesnych Asyryjczyków

Cena: Druk na życzenie Sprawdź cenę!
Autor: Abdalla Michael

Wydanie: Warszawa 2001
Ilość stron: 442
Rozmiar: 165x235 [mm]
ISBN: 83-88238-81-7
Dostępność: Brak

Jest to pierwsze w języku polskim i oryginalne w skali światowej studium poświęcone historii, tradycji i technologii kulinarnej ludności asyryjskiej. Autor wskazuje na wyjątkową specyfikę asyryjskiej diety, wytworzonej na terenach o starych tradycjach rolniczych, omawia zboża i produkty zbożowe - przede wszystkim chleb, technologie jego wytwarzania i technikę budowy pieców - choć zajmuje się też innymi roślinami jadalnymi i produktami zwierzęcymi.

Pozycja dostępna w ofercie DRUK NA ŻYCZENIE

I. OD AUTORA
II. WSTĘP
1. Rola żywności w rozwoju biologicznym, cywilizacyjnym i kulturowym czlowieka
2. Wielokierunkowość rozwiązań wypracowanych w poszczególnych kręgach etnicznych
3.Rola religii, techniki i biologii w rozwoju produkcji i wykorzystania żywności
4. Potrzeba studiów
5. Poszukiwanie modelu
6. Asyria i jej dziedzictwo w odniesieniu do żywności i żywienia
7. Adaptacja diety asyryjskiej do warunków w nowych krajach osiedlenia
8. Uniwersalność przyjętego modelu z punktu widzenia szans i zagrożeń
wynikających z procesu globalizacji

III.ZBOŻA I PRODUKTY ZBOŻOWE W TRADYCJI ASYRYJCZYKÓW 
1. Pszenica i chleb w pracach chrześcijańskich pisarzy asyryjskich
2. Znaczenie pszenicy u dzisiejszych Asyryjczyków
2.1. Tradycyjne metody uprawy
2.1.1. Orka
2.1.2. Zbiór
2.1.3. Omłoty
3. Produkty pszenne i ich znaczenie u dzisiejszych Asyryjczyków
3.1. Chleb plackowy
3.1.1. Technologia wytwarzania chleba wiejskiego
3.1.1.1. Piec wiejski
3.1.1.2. Przygotowywanie ciasta
3.1.1.3. Wypiek
3.1.1.4. Gatunki chleba wiejskiego
3.1.2. Technologia wytwarzania chleba miejskiego
3.2. Rola chleba w żywieniu
4. Inne produkty zbożowe
4.1. Potrawy z całego ziarna
4.1.1. Ziarno prażone
4.1.2. Garso
4.1.3.1. Tradycyjny sposób otrzymywania i wykorzystania
91 4.1.3.2. Bargal jako przykład żywności gotowej do spożycia - współczesne rozwiązania amerykańskie 
4.1.3.2.1. Przechowywanie bargalu 
4.1.3.2.2. Nowy asortyment i przetwory pokrewne 
4.1.4. Tarhayno (kisk) - fermentowany produkt pszenny 
4.2. Makaron 
4.3. Mączne przekąski 
5. Rola produktów zbożowych w obyczajowości i kulturze asyryjskiej
5.1. Chleb w obrzędowości religijnej 
5.2. Chleb w wierzeniach, medycynie ludowej i folklorze 
5.4. Wydarzenia i sytuacje 
6. Unowocześnione metody uprawy 
6.1. Baza techniczno-technologiczna rolnictwa w syryjskiej El-Gazire
6.2. Rola kombinatu Asafara i Naggara w rozwoju rolnictwa 
6.3. Przejawy postępu w rolnictwie i technice rolniczej: targi i wystawy
6.4. Reforma rolna i jej skutki 

IV. GOSPODARKA WYBRANYMI ROŚLINAMI JADALNYMI 
1 . Rośliny dziko rosnące na wschodnim pograniczu syryjsko-tureckim -stan obecny 
2. Niektore rośliny dyniowate i ich nasiona 
2.1. Przygotowywanie nasion do konsumpcji
2.2. Wartość odżywcza nasion dyniowatych i słonecznika 
3. Soczewica 
4. Bób 
5. Oberżyna 
6. Ziemniaki 
7. Winogrona 
7.1. Produkcja syropu 
7.2. Produkcja rodzynek 
7.3. Produkcja wina i araku 

V. GOSPODARKA PRODUKTAMI ZWIERZĘCYMI 
1. Tradycyjna hodowla i przetwórstwo 
2. Przetwórstwo i konsumpcja mleka 
2.1. Produkcja jogurtu
2.2. Przygotowanie bukłaka
2.3. Produkcja masła i tłuszczu mlecznego
2.4. Potrawy i przetwory z maślanki
2.5. Produkcja sera
2.6. Handel nabiałem
3. Łowiectwo tradycyjne
3.1. Sprzęt łowiecki
3.2. Wydarzenia i sytuacje związane z myślistwem
4.Rybołówstwo
5.Rola produktów zwierzęcych w obyczajowosci i kulturze asyryjskiej
5.1. Mleko w medycynie ludowej
5.2. Mleko w przysłowiach ludowych
5.3. Wydarzenia i sytuacje dotyczące mleka i produktów mleczarskich
5.4. Wykorzystanie jaj w zwyczajach wielkanocnych
5.5. Jaja w przysłowiach ludowych
5.6. Inne produkty zwierzęce w przysłowiach ludowych
6. Mleko matki i jego symbolika

VI. DIETA I JEJ EWOLUCJA
1. Ogólne zasady konstruowania diety
2. Realizacja celów żywieniowych przez współczesnych Asyryjczyków 
2.1. Zaspokajanie potrzeb energetycznych
2.2. Zaspokajanie potrzeb białkowych
2.3. Regulowanie wartości biologicznej i dietetycznej pokarmu
3. Sezonowość diety
4.Zwyczaje żywieniowe
4.1. Dieta codzienna
4.2. Święta i uroczystości
4.3. Posty
4.3.1. Geneza i wykaz postów
4.3.1.1. Środy i piątki (Arbco wa crubto)
4.3.1.2. Post Niniwy (Sawmo d-Ninwe)
4.3.1.3. Post czterdziestodniowy, Wielki (Sawmo arb'inoyolrdbo)
4.3.2. Podstawowa kuchnia postna

VII. EWOLUCJA W PRODUKCJI ŻYWNOŚCI I ODŻYWIANIU SIĘ SPOŁECZNOŚCI ASYRYJSKIEJ
1. Osiągnięcia ludów starożytnej Mezopotamii
1.1. Rolnictwo
1.1.1. Od zbieractwa do uprawy zbóż
1.1.2. Początki przetwórstwa zbożowego
1.1.2.1. Chleb
1.1.2.1.1. Pierwsza fermentacj a ciasta chlebowego
1.2. Pielęgnacja roślin niezbożowych
1.3. Produkcja i znaczenie napojów alkoholowych
1.4. Hodowla, produkcja zwierzęca i rybołówstwo
1.5. Kuchnia, kucharze i posilki
2. Tradycja a procesy edukacyjne w okresie dominacji arabskiej
3. Tradycja i procesy asymilacyjne w społecznościach emigrantów asyryjskich w Szwecji
3.1. W odniesieniu do chleba
3.2. W odniesieniu do produktów roślinnych
3.3. W odniesieniu do produktów zwierzęcych
3.4. Kontynuacja zwyczajów postnych

VIII. Streszczenie
IX. Aneksy
X. Notatka o informatorach
XI. Spis materiatu ilustracyjnego
XII. Spis tabel
XIII. Bibliografia
XIV. Summary
XV. Indeksy
1. Indeks osób i grup etnicznych
2. Indeks geograficzny
3. Skorowidz nazw roślin i ich części

Napisz opinię

Imię i nazwisko:


Opinia: Uwaga: HTML nie jest interpretowany!

Ocena: Zła           Dobra

Wpisz kod w polu poniżej:Projekt B2B współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.