Historia filozofii muzułmańskiej

Historia filozofii muzułmańskiej

Cena: 24.00 zł
Autor: Corbin Henry

Tytuł oryginalny: Histoire de la philosophie islamique
Tłumaczenie: Katarzyna Pachniak

Wydanie: Warszawa 2009, wyd. II poprawione
Ilość stron: 358
Rozmiar: 165x235 [mm]
ISBN: 978-83-89899-31-6
Dostępność: W magazynie

Henry Corbin (zm. 1978), wybitny arabista i iranista, doskonały znawca islamu, jako pierwszy badacz uwzględnił w swojej pracy nie tylko znaną już sunnicką falsafę, czyli filozofię muzułmańską powstałą pod wpływem myśli greckiej, lecz także filozofię szyicką i prądów wywodzących się z szyizmu. Czytelnik znajdzie tu przegląd najważniejszych nurtów filozofii muzułmańskiej: falsafy, filozofii szyickiej i isma’ilickiej, filozofii przyrody, filozofii mistycznej z okresu przed Ibn Ruszdem (Awerroesem) oraz po jego śmierci (1198) aż do XX wieku -tu Autor koncentruje się przede wszystkim na szyizmie.
Corbin omawia kolejno sylwetki czołowych twórców i ich najważniejsze dzieła. Wspomina źródła inspiracji myślicieli muzułmańskich oraz wpływ, jaki wywarli oni na filozofię łacińskiej Europy. Historia filozofii muzułmańskiej pozostaje jednym z najlepszych opracowań w tej dziedzinie.

Warszawa 2009, wydanie II poprawione

Część pierwsza
OD POCZĄTKÓW DO ŚMIERCI IBN RUSZDA (595–1198)


Uwagi wstępne

I. Źródła refleksji teozoficznej w islamie
1. Egzegeza duchowa Koranu
2. Tłumaczenia

II. Szyizm i filozofia profetyczna
Uwagi wstępne
A. Szyizm imamicki
1. Okresy i źródła
2. Ezoteryzm
3. Profetologia
4. Imamologia
5. Gnozeologia
6. Hierohistoria i metahistoria
7. Ukryty imam i eschatologia
B. Isma’ilizm
Okresy i źródła. Wczesny isma’ilizm
I. Isma’ilizm fatymidzki
1. Dialektyka tauhidu
2. Dramat w niebie i narodziny czasu
3. Czas cykliczny: hierohistoria i hierarchie
4. Imamologia i eschatologia

II. Reformowany isma’ilizm Alamutu
1. Okresy i źródła
2. Pojęcie imama
3. Imamologia i filozofia Zmartwychwstania
4. Isma’ilizm i sufizm

III. Sunnicki kalam
A. Mutazylici
1. Początki
2. Doktryna
B. Abu al-Hasan al-Aszari
1. Życie i dzieła Al-Aszariego
2. Doktryna Al-Aszariego
C. Aszaryzm
1. Zmienne koleje szkoły aszaryckiej
2. Atomizm
3. Rozum i wiara
IV. Filozofia i nauki naturalne
1. Hermetyzm
2. Dżabir Ibn Hajjan i alchemia
3. Encyklopedia Ichwan as-Safa
4. Razes (Ar-Razi), lekarz i filozof
5. Filozofia języka
6. Al-Biruni
7. Al-Chuwarizmi
8. Ibn al-Hajsam
9. Szah Mardan ar-Razi
V. Filozofowie hellenizujący
Uwagi wstępne
1. Al-Kindi i jego uczniowie
2. Al-Farabi
3. Abu al-Hasan al-Amiri
4. Awicenna i jego następcy
5. Miskawajh. Ibn Fatik. Ibn Hindu
6. Abu al-Barakat al-Baghdadi
7. Abu Hamid al-Ghazali i krytyka filozofii

VI. Sufizm
Uwagi wstępne
1. Abu Jazid al-Bistami
2. Dżunajd
3. Hakim at-Tirmizi
4. Al-Halladż
5. Ahmad al-Ghazali i „czysta miłość”

VII. As-Suhrawardi i filozofia światła
1. Wskrzeszenie mądrości dawnej Persji
2. Wschód świateł (iszrak)
3. Hierarchia wszechświatów
4. Wygnanie zachodnie
5. Iszrakijjun

VIII. Andaluzja
1. Ibn Masarra i szkoła z Almerii
2. Ibn Hazm z Kordoby
3. Ibn Badżdża (Awempace) z Saragossy
4. Ibn as-Sid z Badajoz
5. Ibn Tufajl z Kadyksu
6. Ibn Ruszd i awerroizm
7. Stadium przejściowe


Część druga
OD ŚMIERCI IBN RUSZDA DO NASZYCH CZASÓW


Rzut oka na całość
I. Myśl sunnicka
A. Filozofowie
1. Al-Abhari
2. Ibn Sabin
3. Katibi al-Kazwini
4. Raszid ad-Din Fazl Allah
5. Kutb ad-Din ar-Razi
B. Teologowie kalamu
1. Fachr ad-Din ar-Razi
2. Al-Idżi
3. At-Taftazani
4. Al-Dżurdżani (Gorgani)
C. Przeciwnicy filozofów
1. Ibn Tajmijja i jego uczniowie 
D. Encyklopedyści
1. Zakarijja al-Kazwini
2. Szams ad-Din Muhammad al-Amuli
3. Ibn Chaldun

II. Metafizyka sufizmu
1. Ruzbihan al-Bakli asz-Szirazi
2. Attar z Niszapuru
3. Umar as-Suhrawardi
4. Ibn al-Arabi i jego szkoła
5. Nadżm ad-Din Kubra i jego szkoła
6. As-Simnani
7. Ali Hamadani
8. Dżalal ad-Din Rumi i maulawijja
9. Mahmud Szabistari i Szams ad-Din Lahidżi
10. Abd al-Karim al-Dżili (Gili)
11. Nimat Allah Wali Kirmani (Kermani)
12. Hurufici i bektaszyci
13. Dżami
14. Hosajn Kaszefi (Husajn al-Kaszafi)
15. Abd al-Ghani an-Nabulusi
16. Nur Ali-Szah i odnowienie sufizmu pod koniec XVIII wieku
17. Zahabijja

III. Myśl szyicka
1. Nasir ad-Din at-Tusi i kalam szyicki
2. Isma’ilici
3. Nurt iszraki
4. Szyizm i alchemia: Al-Dżaldaki (Al-Dżildaki)
5. Integracja Ibn al-Arabiego z metafizyką szyicką
6. Sadr ad-Din ad-Dasztaki i szkoła z Szirazu
7. Mir Damad i szkoła z Isfahanu
8. Mir Fendereski i jego uczniowie
9. Mulla Sadra Szirazi i jego uczniowie
10. Radżab Ali Tabrizi i jego uczniowie
11. Kazi Sa’id Kummi (Kumi)
12. Od szkoły z Isfahanu do szkoły z Teheranu
13. Szajch Ahmad al-Ahsa’i i szkoła szajchicka w Kirmanie
14. Dżafar Kaszfi
15. Szkoły z Chorasanu
a) Hadi Sabzawari i szkoła z Sabzawaru
b) Szkoła z Maszhadu
Perspektywa

Bibliografia

Indeks

Napisz opinię

Imię i nazwisko:


Opinia: Uwaga: HTML nie jest interpretowany!

Ocena: Zła           Dobra

Wpisz kod w polu poniżej:Projekt B2B współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.