Ismailici. Zarys historii

Ismailici. Zarys historii

Cena: 25.00 zł
Autor: Daftary Farhad

Tytuł oryginalny: A Short History of The Ismailis
Tłumaczenie: Katarzyna Pachniak

Ilość stron: 255
Rozmiar: 165x235 [mm]
ISBN: 978-83-89899-91-0
Dostępność: W magazynie

Publikacji patronuje Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego.

Ismailici to ugrupowanie muzułmańskie, które w VIII w. wyodrębniło się z szyizmu. Przez całe stulecia wiadomości o nim czerpano jedynie z relacji wrogich im autorów sunnickich oraz kronik krzyżowców, dlatego nauczanie i praktyki tej społeczności obrosły mitami i legendami (opowieść o asasynach podległych Starcowi z Gór). Odkrycie w pierwszej połowie XX w. licznych materiałów źródłowych, zachowanych w prywatnych kolekcjach, nadało nowy wymiar badaniom nad rolą i znaczeniem ismailitów w dziejach islamu. F. Daftary, na podstawie rzetelnej analizy naukowej dostępnych źródeł, przedstawia fascynujący obraz dramatycznej historii tego ugrupowania, w której okresy prześladowań i wewnętrznych schizm przeplatały się z wiekami potęgi i rozwoju, m.in. przebieg kształtowania się doktryny, państwo Fatymidów w Afryce Północnej i Egipcie (X-XII w.), wspólnotę perskich wyznawców skupionych wokół ośrodka w twierdzy Alamut (XI-XIII w.), a po jej zniszczeniu proces wyłaniania się współczesnych form ruchu (m.in. społeczności chodżów pod przywództwem Aga Khanów). Autor przybliża także skomplikowane i okrywane tajemnicą zasady wiary, zwłaszcza ezoteryzm i oczekiwanie na przyjście mesjasza-mahdiego, oraz omawia twórczość wybitnych myślicieli ismailickich.

Farhad Daftary jest wybitnym badaczem dziejów ruchu ismailickiego i opublikował wiele znaczących studiów z tej dziedziny, m.in. The Ismailis: Their History and Doctrines oraz The Assasin Legends: Myth of the Ismailis, redagował także Mediaeval Ismaili History and Thought. Regularnie współpracuje z Encyclopaedia Iranica i Encyclopaedia of Islam. Obecnie kieruje pracą Department of Academic Research and Publications w The Institute of Ismaili Studies w Londynie.

Nota o tłumaczce:
Katarzyna Pachniak, arabistka, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, kieruje Zakładem Arabistyki i Islamistyki Wydziału Orientalistycznego UW. Specjalizuje się w zakresie muzułmańskiej teologii, filozofii i herezjografii, publikując prace z tej dziedziny, m. in. Doktryny isma’ilickie w dziełach Al-Kirmaniego. Przetłumaczyła z arabskiego Al-Ghazali. Doskonała waga. Ratunek przed zabłądzeniem, a z języka francuskiego i angielskiego wiele współczesnych prac poświęconych islamowi, jak: Henry Corbin, Historia filozofii muzułmańskiej, Abdallah Hammoudi, Pielgrzymka do Mekki, Malcolm C. Lyons, David E.P. Jackson, Saladyn.

Warszawa 2008

Wstęp
Uwagi dotyczące transkrypcji, dat i skrótów

Rozdział 1. Historia i historiografia ismailicka: okresy, źródła i badania 
Okresy historii ismailitów 
Rozwój historiografii ismailickiej 
Antyismailicka twórczość muzułmańska
Legenda asasynów w utworach średniowiecznych pisarzy zachodnich 
Spojrzenie orientalistów 
Współczesny postęp w badaniach nad ismailizmem

Rozdział 2. Początki i wczesna historia: szyici, ismailici i karmaci 
Podziały w okresie wczesnego islamu
Początki szyizmu
Wczesna historia szyizmu: kajsanici i imamici 
Imamat Ğa‘fara aṣ-Ṣādiqa, Abū al-Hattāba i Ismā‘īla
Pierwsi ismailici
Da‘wa z III/IX wieku
Schizma 286/899 roku i jej konsekwencje 
Wczesne doktryny ismailickie

Rozdział 3. Okres fatymidzki: dawlai da‘wa
Zarys ogólny
Założenie i konsolidacja kalifatu fatymidzkiego 
Sukcesy Fatymidów w czasach Al-Mu‘izza 
Filozoficzny ismailizm dā‘īch irańskich
Fatymidzka da‘wa i dā‘ī, czyli Kair i „wyspy” 
Schizma nizarycko-mustalicka w 487/1094 roku 
Późni Fatymidzi i wczesny ismailizm mustalicki 

Rozdział 4. Okres Alamūtu w historii ismailizmu nizaryckiego
Zarys ogólny
Ḥasan S abbāh ̣ i bunt perskich ismailitów
Doktryna ta‘līmu i konsolidacja państwa nizaryckiego
Nizarycko-seldżucka sytuacja patowa 
Proklamowanie qiyāmy, czyli Zmartwychwstania
Zbliżenie z islamem sunnickim i interpretacje At ̣-Ṭūsīego
Ostatnie dziesięciolecia

Rozdział 5. Dzieje późniejsze ismailitów: ciągłość i modernizacja
Wzorce zachowań nizarytów po upadku Alamūtu – problemy badawcze 
Wczesne lata po upadku Alamūtu i związki nizaryzmu z sufizmem 
Odrodzenie Andżudanu w historii nizaryckiej
Chodżowie i ismailizm satpanth
Bohorowie i ismailizm tajjibicki 
Współczesny rozwój społeczności nizaryckiej 
Słownik terminów 
Bibliografia 
Indeks

Napisz opinię

Imię i nazwisko:


Opinia: Uwaga: HTML nie jest interpretowany!

Ocena: Zła           Dobra

Wpisz kod w polu poniżej:Projekt B2B współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.