Gramatyka porównawcza języków semickich

Gramatyka porównawcza języków semickich

Cena: 35.00 zł
Autor: Bennett Patrick R.

Tytuł oryginalny: Comparative Semitic Linguistics. A Manual
Tłumaczenie: Ryszard Z. Widłaszewski

Wydanie: Warszawa 2008
Ilość stron: 310
Rozmiar: 165x235 [mm]
ISBN: 978-83-61203-22-3
Dostępność: W magazynie

Podręcznik skierowany jest do studentów lingwistyki i wszystkich osób interesujących się językoznawstwem porównawczym, a zwłaszcza pragnących zgłębić swoją wiedzę w dziedzinie językoznawstwa semickiego.
Publikacja poświęcona jest gramatyce porównawczej języków semickich oraz ich leksyki, zawiera liczne tabele oraz ćwiczenia, które stanowią wprowadzenie do komparatystyki językowej. Jest to pierwszy tego typu podręcznik opublikowany w Polsce.

Warszawa 2008

Wykaz ćwiczeń

Wykaz tabel

Šukran – Podziękowania

Do  Czytelnika

Część 1: Podstawy językoznawstwa opisowego

Terminologia

Fonetyka i fonologia

Fonetyka

Samogłoski; Półsamogłoski; Spółgłoski; Sposób powstawania; Dźwięczność, Nosowość; Koartykulacja; Sposób artykulacji; Sylabotwórcze półsamogłoski; Inne cechy

Fonologia

Morfonologia

Metateza; Asymilacja; Dysymilacja; Epenteza; Elizja

Transkrypcja

Morfologia i składnia

Morfemy

Wyrazy

Kategorie gramatyczne

Konstrukcje

Zdania proste

Hierarchia

Część 2: Ogólne wprowadzenie do rodziny języków semickich

Co to jest język semicki?

Powiązania wewnętrzne

Powiązania zewnętrzne

Część 3: Zarys językoznawstwa porównawczego

Źródła i ich wykorzystanie

Założenia i techniki lingwistyki diachronicznej

Lista językowa

Pokrewieństwo i regularność

Oboczności

Część 4: Statystyka językoznawcza: alternatywne rozwiązania

Załącznik do części 4: 200-hasłowy podstawowy wykaz wyrazów Morrisa Swadesh

Część 5: Rekonstrukcja lingwistyczna: porównawcza i wewnętrzna

Rekonstrukcja porównawcza – fonologia

Rekonstrukcja porównawcza – leksyka

Rekonstrukcja porównawcza – semantyka

Rekonstrukcja wewnętrzna

Połączenie techniki rekonstrukcji porównawczej z wewnętrzną

Część 6: Różne mniej znane techniki rekonstrukcji lingwistycznej

 

Analiza zapożyczeń

Analiza geograficzna

Rekonstrukcja kulturowa

Część 7: Poszerzanie zakresu badań

Semicki i afroazjatycki

Ekspansja rdzenia trójspółgłoskowego

Ebla i co dalej?

Zakończenie

Paradygmaty A: Fonologia

Protosemicki

Starobabiloński

Syryjski (aramejski klasyczny)

Urmijski (aramejski współczesny)

Ugarycki

Hebrajski

Arabski klasyczny

Egipski dialekt języka arabskiego

Gy‘yz (etiopski klasyczny)

Tigre

Dżibbali

Paradygmaty B: Morfologia: rzeczowniki i zaimki

Starobabiloński

Syryjski

Urmijski

Ugarycki

Hebrajski

Arabski klasyczny

Egipski dialekt języka arabskiego

Gy‘yz

Tigre

Dżibbali

Koptyjski

Ghadameski

Paradygmaty C: Morfologia: czasowniki

Starobabiloński

Syryjski

Urmijski

Ugarycki

Hebrajski

Arabski klasyczny

Egipski dialekt języka arabskiego

 

Gy‘yz

Tigre

Dżibbali

Koptyjski

Ghadameski

Bibliografia

Języki semickie i afroazjatyckie – opracowania ogólne

Akadyjski

Arabski

Aramejski

Kananejski

Etiopski

Południowoarabski współczesny

Południowoarabski dawny

Pismo

Wykaz A: Wyrazy pokrewne a oboczności

Wykaz B: Obliczenia zestawieniowe a podgrupy

Wykaz C: Statystyka wyrazów standardów i parzystych wyrazów – desygnatów

Wykaz D: Dyglosja i kontakt językowy

Wykaz E: Wyznaczanie izoglas

Wykaz F: Języki berberskie a semickie

Wykaz G: Protosemicki A

Wykaz H: Protosemicki B

Wykaz I: Protosemicki C

Załącznik: klasyczne pisma semickie (Peter T. Daniels)

Nieco historii

Abdżady

Hebrajski

Syryjski

Arabski

Maltański

Gy‘yz

Akadyjski

Indeks 1: Języki glos

Indeks 2 : Glosy

 

 

Wykaz ćwiczeń:

Kompilacja słownictwa

Odkrywanie powinowactwa i zgodności

Określanie pokrewieństwa i oboczności

Statystyka obliczeń zestawieniowych (semicki ogólny)

Obliczenia statystyczne odnoszone do normy

Statystyka obliczeń zestawieniowych (języki etiopskie)

Rekonstrukcja fonologiczna A

Rekonstrukcja fonologiczna B

Rekonstrukcja fonologiczna C

Rekonstrukcja fonologiczna D

Rekonstrukcja fonologiczna E

Rekonstrukcja fonologiczna F

Zgodności regularne i rekonstrukcja

Zakresy semantyczne

Rekonstruowanie morfologii

Rekonstrukcja koniugacji czasownika

Identyfikacja wyrazów zapożyczonych

Wyznaczanie izoglos

Rekonstrukcja kulturowa

Krytyczne podejście do badań języków afroazjatyckich

Rekonstrukcja języka protoberberosemickiego

Identyfikacja prefiksu

Identyfikacja sufiksu

Identyfikacja rdzeni i afiksów

Rekonstrukcja języka protosemickiego z danych języka klasycznego wymarłego i współczesnego

Wykaz tabel

Symbole samogłosek

Symbole półsamogłosek

Symbole spółgłosek

Fonetyczna identyczność

Fonologiczna identyczność

Brak identyczności fonetycznej i fonologicznej

Zgodności uwarunkowane

Zgodności uzupełniające

Zgodności fonologiczne i fonetyczne

Wzór odpowiedniości

Identyczność formy i znaczenia

Różnice w formie / identyczności znaczenia

Częste lecz nieuwarunkowane oboczności

Zgodności obocznościowe

Semickie wyrazy określające liczebniki

Badanie statystyki lingwistycznej wyrazów – liczebników w czterech językach semickich

Rekonstrukcje fonologiczne

Rekonstrukcje języków wymarłych

Wykazy sprawdzające dla ćwiczeń 7-10

Zestawy zgodności współczesnego języka arabskiego

Fonologiczna rekonstrukcja współczesnego języka arabskiego

Fonologiczna rekonstrukcja protowspółczesnego arabskiego (PWA) z arabskim klasycznym (AK)

Rozwój semantyczny

Zakresy semantyczne

Hebrajskie paradygmaty imienne

Arabskie sufiksy przypadku i liczby

Wewnętrzna rekonstrukcja arabskich końcówek przypadku i liczby

Wewnętrzna rekonstrukcja semantyczna

Podstawy derywacji czasowników semickich

Rekonstrukcja derywacji czasownika semickiego

Wyrazy zapożyczone w dialekcie egipskim języka arabskiego

Semicki paradygmat czasownika: podstawowe formy

Protosemickie czasowniki z początkową spółgłoską n

Protosemickie czasowniki z –m

Protosemickie czasowniki związane z „cięciem”

Wybrane czasopisma i ich akronimy

Semickie pisma północno-zachodnie

Systemy samogłoskowe abdżadów

Arabski

Gy‘yz  (klasyczny etiopski)

Układ fonetyczny klinowego sylabariusza neoasyryjskiego

Napisz opinię

Imię i nazwisko:


Opinia: Uwaga: HTML nie jest interpretowany!

Ocena: Zła           Dobra

Wpisz kod w polu poniżej:Projekt B2B współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.