Chiny w okresie transformacji

Chiny w okresie transformacji

Cena: Nakład wyczerpany
Pozycja dostępna w promocyjnej cenie w wersji elektronicznej [EPUB|MOBI lub PDF]
Autor: Bolesta Andrzej

Wydanie: Warszawa 2006
Ilość stron: 168
Rozmiar: 165x235 [mm]
ISBN: 83-89899-50-7
Dostępność: Nakład wyczerpany
Ilość:  
Ta książka ma minimalną ilość 2

Książka jest analizą procesu odrodzenia i modernizacji Chin. Stanowi próbę odpowiedzi na pytania o źródła i następstwa tego procesu, także w wymiarze ogólnoświatowym.

Odrodzenie i modernizacja Chin są jednym z najważniejszych fenomenów współczesności. Sukces lub niepowodzenie Chińczyków nie tylko w znacznym stopniu zaważy na ich przyszłości, lecz także wpłynie na bieg historii świata w XXI wieku. Gdzie tkwią źródła metamorfozy ostatniego ćwierćwiecza po tragicznych doświadczeniach Rewolucji Kulturalnej? Jaki jest charakter i specyfika procesu reform i otwarcia na świat zewnętrzny, zapoczątkowanego przed 28 laty przez Deng Xiaopinga? Na czym polega tajemnica dotychczasowego sukcesu Chin? Jakie są główne zagrożenia? W swojej książce Andrzej Bolesta podejmuje te zagadnienia, nie unikając odpowiedzi na trudne pytania. Nie używa przy tym tak typowej dla omawiania tematyki chińskiej alternatywy: czarne-białe. Jego wywód jest logiczny, rzeczowy, oparty na rzetelnej wiedzy, zdobywanej także w Chinach. Książka ta jest bardzo potrzebna w zrozumieniu tego, co dzieje się dzisiaj w przeżywającym drugą młodość starożytnym Państwie Środka.
Prof. dr hab. Jan Rowiński, Uniwersytet Warszawski

Książka Andrzeja Bolesty jest pierwszą na rynku pozycją, która przybliży polskiemu czytelnikowi istotę obecnych przemian w Chinach. Autor porusza w niej ważne kwestie reform systemowych i polityki rozwojowej, działań umożliwiających Chińskiej Republice Ludowej rozwój społeczno-gospodarczy.
J. E. Yuan Guisen, Ambasador Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce

Warszawa 2006

Od autora 
1. Posocjalistyczna transformacja w Azji 
1.1. Posocjalistyczna transformacja – urynkowianie i demokratyzacja? 
1.2. Posocjalistyczna transformacja – model azjatycki vs. euroazjatycki 
1.3. Posocjalistyczna transformacja – Azja Wschodnia i Południowo-Wschodnia
1.4. Posocjalistyczna transformacja – Chiny 
1.5. Model posocjalistycznych reform gospodarczych 
1.6. Rozwój, reformy systemowe i przedsiębiorstwa państwowe 
2. Reformy systemowe i polityka rozwojowa w Chinach 
2.1. Droga przemian rynkowych 
2.2. System finansowy 
2.3. Polityka inwestycyjna, „otwartych drzwi” i handlowa 
2.3.1. Polityka inwestycyjna 
2.3.2. Polityka „otwartych drzwi” 
2.3.3. Polityka handlowa 
2.4. Przemiany na obszarach niezurbanizowanych 
2.5. Reformy industrialne 
3. Rozwój społeczno-gospodarczy Chin w okresie transformacji
systemowej 
3.1. Wzrost gospodarczy 
3.2. Walka z ubóstwem 
3.3. Programy pomocowe i eliminacji biedy na terenach
niezurbanizowanych 
3.4. Skutki uboczne transformacji systemowej 
4. Rola i pozycja państwa w posocjalistycznej transformacji Chin 
4.1. Chiński autorytaryzm a demokracja kolektywna 
4.2. Silne przywództwo i kierownicza rola Partii 
4.3. Silne państwo i rozwój gospodarczy
4.4. Redefinicja roli państwa i reforma administracyjna 
4.5. Ustrój polityczny Chin a perspektywy rozwoju 
5. Przedsiębiorstwa państwowe w Chinach – reformy i zarządzanie 
5.1. Zarządzanie w warunkach transformacji 
5.2. Zarządzanie a kultura w Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej
5.3. Teoria zarządzania a kultura chińska 
5.4. Przedsiębiorstwa państwowe – stan aktualny 
5.5. Zarządzanie chińskimi przedsiębiorstwami państwowymi
w warunkach transformacji systemowej 
5.6. Przyszłość przedsiębiorstw państwowych w Chinach –
problemy i wyzwania 
6. Chińska gospodarka – stan aktualny i perspektywy rozwoju 
6.1. Stan aktualny 
6.2. Reformy systemowe, polityka rozwojowa i państwowe przedsiębiorstwa
6.3. Posocjalistyczna transformacja w Chinach – perspektywy
Aneks 
Bibliografia

W przypadku Chin trudno się dziwić, że ze swoją wielowiekową tradycją posiadają własne, endemiczne normy i zasady. Trudno się też dziwić, iż normy te funkcjonują, a Chińczycy uznają je za obowiązujące i właściwe. Niewątpliwie ma to olbrzymie, jeśli nie decydujące znaczenie także dla zarządzania przedsiębiorstwami. W szerszym kontekście główny wpływ na zasady określające relacje społeczne ma filozofia konfucjańska i taoizmu.
W państwach zachodnich model zarządzania też jest głęboko zakorzeniony w kulturze. Strukturalny funkcjonalizm jako ważny element zachodniej kultury wywodzi się z binarnej logiki arystotelesowskiej, a podparty jest teoriami europejskich filozofów Oświecenia. W konsekwencji uniwersalny racjonalizm i empiryczne podejście stanowią główny impuls działania. Taka postawa powoduje jasne rozgraniczenie pomiędzy prawdą, a fałszem, przysłowiowym „czarnym” i „białym”. Zerojedynkowy model oparty jest na dogmatycznej prawdzie. Nie istnieje nic pomiędzy – nie ma „odcieni szarości”.
W przypadku kultury chińskiej rozgraniczenie między prawdą, a fałszem, „czarnym”, a „białym” nie jest już tak oczywiste. W taoizmie paradoksy i sprzeczności są uważane za normalne i powszechnie występujące, co powoduje, iż holistyczny światopogląd ma charakter nieliniowy. „Odcienie szarości” zatem istnieją. Taoistyczny symbol yin-yang – będący wyrazem filozofii różnych „odcieni szarości” – nawiązuje do stwierdzenia, że każda struktura jest tymczasowa, a proces zmian nieunikniony. O ile w kulturze zachodniej dochodzenie do prawdy jest procesem opartym na logice, matematyce, uniwersalnym racjonalizmie, co powoduje, że ma ona charakter empiryczny i naukowy, o tyle w kulturze chińskiej – gdzie paradoks i sprzeczność uważane są za normalne elementy funkcjonowania Świata – jest to niezrozumiale. W systemie chińskim zachodnia „prawda” – blisko powiązana ze scjentyzmem, racjonalizmem, linearnością i logicznym empiryzmem – jest zastąpiona przez „cnotę”. Zarządzanie w Chinach może zostać zrozumiane zatem jedynie w oderwaniu od zachodniego kulturowego etnocentryzmu, preferującego model zerojedynkowy, gdyż ma ono w Państwie Środka charakter dialektyczny, niewyrazisty, niejednoznaczny, wielowartościowy, pełny sprzeczności. W konsekwencji – jak wskazuje Lowe (2003) – gruntowna analiza systemów zarządzania musi się wiązać z odrzuceniem koncepcji „prawdy”. Różnice kulturowe nie powodują jednakże, że obie ideologie są od siebie odseparowane. Chińczycy zmuszeni byli przejąć wiele rozwiązań w zakresie zarządzania z Zachodu, w szczególności w okresie kolonialnym.
Obecnie w erze globalizacji nieuniknione są wpływy zachodnie na metody zarządzania w Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Chińczycy – jak mówią – w swoim działaniu starają się łączyć zachodnią wiedzę i chińską mądrość.

Fragment rozdziału "Teoria zarządzania a kultura chińska"

Napisz opinię

Imię i nazwisko:


Opinia: Uwaga: HTML nie jest interpretowany!

Ocena: Zła           Dobra

Wpisz kod w polu poniżej:Projekt B2B współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.